Privatumo politika

I. SĄVOKOS:

1. Svetainė –pasauliokeliones.lt, kuri yra pasiekiama internetiniu adresu – www.pasauliokeliones.lt

2. pasauliokeliones.lt – UAB „Pasaulio kelionės“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 301153952, adresas – Raitininkų g.2, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – info@pasauliokeliones.lt , telefono numeris +37069819198.

3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);

4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;

5. Paslaugos – www.pasauliokeliones.lt Svetainėje siūlomos su kelionėmis susijusios paslaugos tokios kaip turistinių paslaugų paketai, vestuvių užsienyje paketai ir kt. kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
6. Paskyra – pasauliokelione.lt nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;

7. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais pasauliokeliones.lt bendradarbiauja teikdama Paslaugas Svetainėje;
8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;
9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;

10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

11. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;

12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;

13. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

14. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d. įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
15. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;

16. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.

2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

3. Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie ją gauna elektroniniu paštu registruodamiesi Svetainėje, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.

4. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai pasauliokeliones.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas. Vartotojai ir/ar Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia pasauliokeliones.lt Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias pasauliokeliones.lt neatsako. Taip pat pasauliokeliones.lt norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad pasauliokeliones.lt nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Vartotojas ir/ar Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

5. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

1. Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta, pilietybė, telefono numeris, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta, elektroninio pašto adresas, IP adresas, kelionės dokumento numeris ir data, kelionės maršrutas, kliento identifikatorius (kurį sistema priskiria klientui).

2. Svetainėje yra naudojami dviejų rūšių Slapukai.

2.1. Pirmoji Slapukų rūšis – pasauliokeliones.lt, siekdama tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ir/ar Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje. Sutikimas galioja neribotą laiką iki Vartotojas ir/ar Naudotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: info@pasauliokeliones.lt. Detali informacija apie Slapukus, kurie renka statistinę informaciją:

Slapukas: Pavadinimas: Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
Interneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklis _gat
_gid
_ga
Šie slapukai
naudojami
statistinei
informacijai apie
interneto svetainės
lankomumą rinkti.
Gauti duomenys
naudojami
ataskaitoms rengti
ir siekiant
patobulinti puslapį.
Įeinant į puslapį 1 minutė
1 diena
730 dienų
Apskaitai naudojami
IP adresai ir unikalūs
ID numeriai.
Apskaitos rezultatas
statistinis. Skaitliuko
apskaita vykdoma
per „Google
analytics“
Facebook pikselis fr Šiuo slapuku „Facebook“ serveriui perduodama informacija, kuriuose svetainės puslapiuose Jūs apsilankėte. Jei tuo metu esate užsiregistravęs kaip „Facebook“ narys, „Facebook“ šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Įeinant į puslapį 90 dienų Unikalus ID numeris
Vartotojo sutikimas su privatumo nuostatomis cookie_notice_accepted Naudojamas
informacijai ar
vartotojas sutiko su
nuostatomis rinkti.
Sutinkant su
nuostatomis
30 dienų Reikšmė – „true“ arba „false”

2.2. Antroji Slapukų rūšis – Informuojame, kad prisijungus prie Svetainės, siekiant naudotis Svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai, nurodyti šioje lentelėje:

Slapukas: Pavadinimas: Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti redux_blast Slapukas yra skirtas interneto
svetainės funkcionalumui
realizuoti.
Įeinant į puslapį 3 dienos Unikalus ID numeris
Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti cp-impression-added-forcp_id_f02eb Šiuo slapuku įrašoma ar vartotojas pamatė naujienlaiškio užsisakymo formą. Įeinant į puslapį 1 diena Reikšmė – „true” arba „false”

3. Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti pasauliokeliones.lt įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „Sutinku“ žemiau nurodytu būdu: „Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies) norėdami suasmeninti turinį, skelbimus, kad galėtume analizuoti savo srautą. Spausdami mygtuką „Sutinku” Jūs sutinkate su šiomis nuostatomis. Duotą sutikimą galite atšaukti ištrindami slapukus savo naršyklės nustatymuose. Daugiau apie slapukus“.

4. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės neveiks.

IV. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:

1. pasauliokeliones.lt naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

1.1. Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti.

1.2. Efektyvaus su kelionėmis susijusių Paslaugų siūlomų Svetainėje teikimo tikslais. Pasauliokeliones.lt rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos, bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.

1.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus pasauliokeliones.lt turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.).

2. Tiesioginės rinkodaros tikslais pasauliokeliones.lt renka šiuos asmens duomenis: asmens vardą, elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.

3. Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.

4. Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui info@pasauliokeliones.lt.

5. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus.

V. PASKYROS

1. Pasauliokeliones.lt Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes pasauliokeliones.lt yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra pasauliokeliones.lt Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos pasauliokeliones.lt taikytinos taisyklės.

2. Pasauliokeliones.lt turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:

2.1. Pasaulio keliones (socialinis tinklas Facebook, socialinis tinklas Instagram).

VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

1. Pasauliokeliones.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

1.1. jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;

1.2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis pasauliokeliones.lt pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;

1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

1.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

2. Užsakant Svetainėje siūlomas Paslaugas, priklausomai nuo konkrečių Paslaugų pobūdžio ir į kokią šalį ketinama vykti, Asmens duomenys gali būti teikiami į užsienio valstybes Paslaugų tiekėjams.

4. Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo
Politikoje.

VII. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

1. Vartotojas ir/ar Naudotojas suteikia teisę pasauliokeliones.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą pasauliokeliones.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, ištrinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo ir/ar Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Pasauliokeliones.lt iš Vartotojo ir/ ar Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad pasauliokeliones.lt turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.

2. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis pasauliokeliones.lt surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas/Naudotojas turi iš anksto kreiptis į pasauliokeliones.lt el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje.

Pasauliokeliones.lt įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.

3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas ir/ar Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į pasauliokeliones.lt elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netiks lius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Pasauliokeliones.lt įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.

4. Pasauliokeliones.lt Asmens duomenis saugo 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas

5. Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis pasauliokeliones.lt turi teisę laikyti iki kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu pasauliokeliones.lt yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju ir/ar Naudotoju, ar jeigu pasauliokeliones.lt yra pastebėjusi atitinkamo Vartotojo ir/ar Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

6. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į pasauliokeliones.lt el. paštu info@pasauliokeliones.lt.

VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Pasauliokeliones.lt užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

3. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti pasauliokeliones.lt.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. balandžio 27 dienos . UAB „Pasaulio kelionės“ pasilieka teisę privatumo politiką laikas nuo laiko keisti, kad ji atspindėtų esamą situaciją. Atlikę pakeitimus, šio puslapio viršuje nurodysime atnaujinimo datą. Rekomenduojame Jums periodiškai peržvelgti mūsų saugumo politiką tam, kad žinotumėte, kaip mes saugome informaciją apie Jus.

© Kelionių agentūra „Pasaulio kelionės“. Visos teisės saugomos.

Užsisakykite naujienlaiškį!

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį ir karščiausius pasiūlymus gausite pirmieji! Su įmonės privatumo politika galite susipažinti čia

UŽSISAKYTI

close-link